Již pátým rokem se na neděli Zmrtvýchvstání Páně scházíme s našimi kamarády oslavit můj křest, který se udál před 5 lety v Teplicích. Letos nám počasí přálo, den se netvářil jako jarní, ale s přehledem jako letní. Velká pohoda se linula celým odpolednem a já si při ní s upřímnou pokorou uvědomoval, jak je důležité mít svou milující rodinu a opravdové přátele. Díky mé milované ženě Alici za přípravu oslavy a za Vás naši milí a Váš čas…