Verunku a Michala jsme s Álou učili před pár lety tančit v našich tanečních kurzech.
Moc mě potěšilo, když mi v přistál dotaz, jestli bych mohl jejich svatební příběh.
Když jsem se k tomu dozvěděl, že veselka bude na Panství Velichov, kde už mě znají jak své boty byla radost dvojnásobná…
Moji milí, díky, že jsem mohl být v tento den s Vámi…